BEST Institute for vocational training and personal training GmbH
Εδώ θα βρείτε πληροφορίες για την κατάσταση και τις δραστηριότητες, καθώς και τις δημόσιες εκδηλώσεις, ειδήσεις/άρθρα και άλλους σχετικούς ιστότοπους έργων και ενδιαφέρουσες πληροφορίες.
Το Web3 υποτίθεται ότι τερματίζει την εποχή του Web 2.0.
Η ιδέα είναι ότι η τεχνολογία Web3 θα δημιουργήσει ένα δίκαιο, δημοκρατικό και αποκεντρωμένο διαδίκτυο στο οποίο οι άνθρωποι θα ανακτήσουν τον έλεγχο των δεδομένων και της ταυτότητάς τους. Οι επικριτικές απόψεις, ωστόσο, επισημαίνουν ότι πολλά ρυθμιστικά ζητήματα παραμένουν ανεπίλυτα και, τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, τα σφάλματα λογισμικού καθιστούν τα κρυπτονομίσματα και τα blockchain ευάλωτα στη χειραγώγηση. Επομένως, πρέπει να περιμένουμε να δούμε περισσότερα στο εγγύς μέλλον.
Υπάρχει επίσης μια πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τους καλλιτέχνες του θεάματος, η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για το Θέατρο. Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Θεάτρου είναι μια τακτική εκδήλωση για τους ενδιαφερόμενους καλλιτέχνες που μπορούν να παρακολουθήσουν. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με αυτό στο:
https://culture.ec.europa.eu/de/cultural-and-creative-sectors/performing-arts/european-theatre-initiative
Η μουσική κινεί την Ευρώπη – όσον αφορά τις δυνατότητες της αγοράς, ο τομέας της μουσικής εκτιμάται ότι έχει το μεγαλύτερο κοινό στον ευρωπαϊκό πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα. Διαβάστε περισσότερα για την επιδιωκόμενη μουσική προσέγγιση για την Ευρώπη εδώ:
https://culture.ec.europa.eu/cultural-and-creative-sectors/music/music-moves-europe
Το έργο μας που σχετίζεται με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των προγραμμάτων σπουδών Paint the Bit για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση συνίσταται στην παρουσίαση μαθησιακών αποτελεσμάτων (π.χ. πληροφορίες σχετικά με τις γνώσεις, τις δεξιότητες / ικανότητες και την αυτονομία και την ευθύνη), την προτεινόμενη μεθοδολογία κατάρτισης, καθώς και πληροφορίες επικύρωσης για μελλοντικούς σκοπούς τυποποίησης. Όλα αυτά τα στοιχεία βασίζονται στη βασική πτυχή της αλλαγής που προκαλείται από την ψηφιοποίηση στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα (CCS) και στις επιπτώσεις στις ανάγκες δεξιοτήτων των καλλιτεχνών για τη δημιουργία και τη διανομή των έργων και των παραστάσεών τους με νέους τρόπους και μορφές.
Περισσότερες πληροφορίες για τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας και τις εκδηλώσεις, όπως τα βραβεία, που διοργανώνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βρείτε εδώ: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/media-literacy
Σας ενδιαφέρει η δικτύωση; Βρείτε τις επαφές μας εδώ. Ένα άλλο δίκτυο που μπορούμε να προτείνουμε να ελέγξετε ως καλλιτέχνης παρέχοντας διαφορετικές πληροφορίες για θέματα χρηματοδότησης, π.χ. είναι το ECHN – Creative Hub με το έργο του για τη χρηματοδότηση από το πλήθος: http://crowdfunding4culture.creativehubs.net/?_ga=2.23907315.816568698.1656669861-294436666.1656669861
Για τους καλλιτέχνες, η γνώση σχετικά με τα δικαιώματά τους ως ιδιοκτήτες ή παραγωγοί έργων τέχνης είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Οι ιστότοποι δημόσιων ενδιαφερόμενων μερών εδώ παρείχαν βασικές πληροφορίες εισόδου στην έρευνά μας:
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/revision-avmsd
https://wayback.archive-it.org/12090/20210304045117/https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/modernisation-eu-copyright-rules
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_18_4093
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/audiovisual-and-media-services-directive-avmsd-study-advertising-rules
https://wayback.archive-it.org/12090/20210304045117/https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/modernisation-eu-copyright-rules#research
Για την ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΦΙΛ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, η σύμπραξη Paint the Bit παρέχει προτάσεις για αναδυόμενα προφίλ θέσεων εργασίας στον Πολιτιστικό και Δημιουργικό Τομέα.

To Culture Action Europe διοργάνωσε την Ημέρα της Ευρώπης #22: στις 9 Μαΐου. Βρείτε το πρόγραμμα και την περιγραφή της εκδήλωσης εδώ: https://cultureactioneurope.org/events/amplify-in-action/

Η συνάντηση με ενδιαφερόμενους, καλλιτέχνες και παρόχους κατάρτισης στις χώρες εταίρους του Paint the Bit βρίσκεται στο καθημερινό μας ημερολόγιο. Υπάρχουν επίσης μεγαλύτερα γεγονότα που παρακολουθούμε, όπως π.χ. αυτά που ενημερώνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον ιστότοπο:  https://culture.ec.europa.eu/whats-new/events

Ο πολιτιστικός και δημιουργικός τομέας (CCS) χρειάζεται άτομα με επιχειρηματική νοοτροπία ανοικτή στην καινοτομία. Ευρωπαίοι εμπειρογνώμονες δημοσίευσαν έκθεση για τα θέματα αυτά, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε στη διεύθυνση  https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5d33c8a7-2e56-11e8-b5fe-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-68820857

Βρείτε μια ανάλυση αγοράς εδώ:  https://euagenda.eu/publications/market-analysis-of-the-cultural-and-creative-sectors-in-europe

Μια άλλη μελέτη με τίτλο «Rebuilding Europe: the cultural and creative economy before and after COVID-19» (Ανοικοδόμηση της Ευρώπης: η πολιτιστική και δημιουργική οικονομία πριν από την πανδημία), η οποία δημοσιεύθηκε από την EY, παρουσιάζει αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τον τομέα της πολιτιστικής και δημιουργικής οικονομίας της Ευρώπης πριν από την πανδημία, καθώς και τις επιπτώσεις της: https://eaca.eu/news/ey-study-on-european-cultural-and-creative-industries/

Ένας από τους σημαντικότερους πόρους δεδομένων είναι προσβάσιμος σε

https://culture.ec.europa.eu/policies/selected-themes/data-on-the-cultural-sector.

Το κύριο μέλημα του έργου είναι πώς ο Πολιτιστικός και Δημιουργικός Τομέας (CCS) μπορεί να δράσει πέρα από την κρίση COVID-19. Η σύμπραξη του έργου έχει οργανώσει διάφορα ερευνητικά βήματα για να μάθουμε περισσότερα σχετικά με την κατάσταση σήμερα, για να συγκεντρώσουμε πληροφορίες από περαιτέρω ειδικούς σχετικά με τις τάσεις σχετικά με τις νέες ευκαιρίες της αγοράς, τις κοινωνικές επιπτώσεις των ετών της πανδημίας που επηρεάζουν επί του παρόντος αυτόν τον τομέα και τις τελευταίες εξελίξεις ΤΠΕ για τη δημιουργία περιεχομένου, τη διανομή και την ασφάλεια IP.

Δημιουργήσαμε επίσης το κανάλι μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μπορείτε να το επισκεφθείτε απευθείας μέσω αυτής της ιστοσελίδας και να ακολουθήσετε τα νέα μας:

Facebook

Mit dem Laden des Beitrags akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Facebook.
Mehr erfahren

Beitrag laden

Η συνεργασία Paint the Bit διοργανώνει αρκετές ηλεκτρονικές συναντήσεις για να συζητήσει τις πρώτες εργασίες του έργου. Από εγκάρσιες πτυχές όπως ο τρόπος διαχείρισης του έργου και ο τρόπος προώθησής του, οι πιο σημαντικές αναφέρονται στην ανάλυση των αναγκών για τον Πολιτιστικό και Δημιουργικό Τομέα (CCS).

Εάν ενδιαφέρεστε επίσης να μας γνωρίσετε, παρακαλούμε δείτε τις επαφές συνεργατών μας.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. αριθμός έργου 2021-1-FR01-KA220-VET-000033163